– Brama Sieciowa

test

DLACZEGO POTRZEBUJEMY BRAMY SIECIOWEJ?

Odpowiednie narzędzia do filtrowania sieci i poczty e-mail wraz z niezbędnymi procedurami bezpieczeństwa i przeszkolonymi użytkownikami są absolutnie konieczne by efektywnie chronić dane firmowe, finansowe i inne zasoby wewnętrzne. Bez odpowiednich rozwiązań i kontroli, cyberkryminaliści mogą wykorzystać wszelkie luki w zabezpieczeniach firmowych i spowodować szereg szkód dla Waszej organizacji.

 

KLUCZOWE PROBLEMY

Organizacje muszą się chronić przed wielką liczbą rosnących zagrożeń w sieci. Jednocześnie muszą chronić swoje dane firmowe i zasoby finansowe w coraz większej ilości miejsc, które mogą być wykorzystywane przez hakerów  włączając w to tradycyjne narzędzia takie jak poczta e-mail czy komputery stacjonarne ale również media społecznościowe, pamięć zewnętrzna czy aplikacje do przechowywania danych w chmurze, smartfony, tablety, komputery domowe pracowników, pamięci USB i inne urządzenia plug&play. Mając to na uwadze firmy muszą jednocześnie - umożliwiać korzystanie z narzędzi pracy i chronić użytkowników kładąc przede wszystkim nacisk na lepsze szkolenie pracowników, lepsze procedury bezpieczeństwa i najnowsze technologie IT chroniące zasoby i użytkowników.