– F-Secure | Zabezpieczanie punktów końcowych

test

Protection Service for Business

 • Portal Zarządzający – centralne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, automatyzacja procesów aktualizacji, alarmowania i raportowania.
 • Computer Protection – wielowarstwowa ochrona stacji końcowych Windows i Mac oraz serwerów.
 • Freedom for Business – ochrona dla urządzeń mobilnych pracujących z systemami iOS oraz Android.
 • Software Updater – moduł zapewniający automatyzację aktualizacji aplikacji firm trzecich na urządzeniu.

 

F-Secure Rapid Detection & Response (RDR)

 • Rozwiązanie EDR (Endpoint Detection & Response) dostarczane klientowi w postaci usługi F-Secure jako usługa zdalna świadczona przez Partnera klientowi.
 • Wykrywanie najbardziej zaawansowanych ataków opartych o zagrożenia polimorficzne i inne współczesne formy zagrożeń.
 • Pełna funkcjonalność EDR na urządzeniach końcowych działających pod kontrolą systemów Windows/MacOS oraz w warstwie sieciowej.

 

Rapid Detection & Response Service (RDS)

 • Zaawansowana usługa detekcji i reakcji na zagrożenia – dostarczana jako usługa zdalna świadczona klientowi w imieniu Partnera bezpośrednio przez F-Secure.
 • Analiza historyczna wydarzeń związanych z naruszeniami bezpieczeństwa.
 • Szybka reakcja na incydenty – SLA 30 Minut | 24x7.
 • Usługa świadczona w języku polskim z centrum operacyjnego F-Secure w Poznaniu.