– O Firmie

test

Ceesoft powstał w 2014 roku jako celowa spółka w grupie Bakotech, której głównym celem działalności jest dystrybucja oprogramowania związanego z bezpieczeństwem IT w tym oprogramowania dla użytkowników domowych. Szczegółowe informacje o nas znajdują się w zakładkach po lewej stronie.